Zde může být obrázek školy.

Královská střední škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Královská střední škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Svídnická 599/1a, Troja
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:Mgr. Monika Windsorová
Kontakt na školu Telefon: 602 360 166
Email: info@skolatroja.cz
Web: www.danae.cz
IČ:25116509
RED-IZO:600006026
Zřizovatel:Vratislav Nejedlý
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Svídnická 1A
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 602 360 166
IZO:016499671
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, distanční, kombinovaná, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): Každé úterý od 13 do 18 hodin
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus 144, 177, 202, 200
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: Od ranních hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 35000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Domácí spolupráce : Praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce