Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Svídnická 599/1a, Troja
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:RNDr. Eva Vokálová
Kontakt na školu Telefon: 602 360 166
Email: eva.vokalova@danae.cz
Web: www.danae.cz
IČ:25116509
RED-IZO:600006026
Zřizovatel:RNDr. Eva Vokálová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Svídnická 1A
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 602 360 166
Fax: 233 542 325
IZO:016499671
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní, distanční, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): Každé úterý od 13 do 18 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus 144, 177, 202, 200
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: Od ranních hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 16000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Domácí spolupráce : Praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, španělský, francouzský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka