Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola gastronomie s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola gastronomie s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Svídnická 1a/599
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:PaedDr. Tamara Kobyláková
Kontakt na školu Telefon: 233 540 121
Email: info@skolagastronomie.cz
Web: http://www.skolagastronomie.cz
IČ:25098250
RED-IZO:600006034
Zřizovatel:PaedDr. Tamara Kobyláková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Svídnická 1a/599
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 540 121
Fax: 233 540 121
IZO:102160261
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, barmanský kurz, baristický kurz, kurz vyřezávání do ovoce a zeleniny, teatender kurz, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: barmanský kroužek - odborný
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Bakaláři, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace