Logo školy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Jan Dalecký
Kontakt na školu Telefon: 233 543 233
Email: praha@trivis.cz
Web: www.trivispraha.cz
IČ:25109138
RED-IZO:600006051
Zřizovatel:TRIVIS, a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 543 233
Fax: 233 543 233
IZO:049356062
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. ledna 2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 21000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : praxe v bezpečnostních složkách
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, slabší žáci
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: střelecký kroužek, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hovorčovická 1281
Obec: Praha 8 - Kobylisy
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 911 561
Fax: 233 543 233
IZO:110350201
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 400
Aktuální počet studentů: 190
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 90
Dny otevřených dveří (termíny): 25. 2. 2015 a 15. 4. 2015
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 25. 6. 2015 a 25. 8. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metroC - Kobylisy, bus linky 144, 200, 152, 177 do stanice Písečná
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 21000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření: bezpečnostně právní
Speciálně vybavené odborné učebny: učebny jazyků, IT učebna, učebna kriminalistiky
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: prevence kriminality, krizové řízení
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: respirium
Ubytování: ne
Stravování: ano