Zde může být obrázek školy.

Církevní střední škola Jana Boska

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní střední škola Jana Boska
Adresa školy: Ulice: Vítkova 12
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Michaela Pitterová
Kontakt na školu Telefon: 221 722 831
Email: skola@cssjb.cz
Web: www.cssjb.cz
IČ:48551694
RED-IZO:600006077
Zřizovatel:Provincie kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice, FMA
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Vítkova 12
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 722 831
Fax: 221 722 899
IZO:110380223
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 66
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 1. 2022, 1. 2. 2022, 21. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: pohovor, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22. a 27. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, C; bus 135, 175, 207; tram 3, 8, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 280
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_školy.doc (158,2 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - Ošetřovatel 2020.pdf (1931,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2020.pdf (532 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (1782,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, zahradní slavnosti, exkurze, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : Odborný výcvik probíhá v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, v Domově svatého Karla Boromejského v Řepích a v Nemocnici sv. Kříže na Žižkově
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, možnost doučování, společenské hry
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
DDM
Adresa: Ulice: Vítkova 12
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 722 831
Fax: 221 722 899
IZO:181037572
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, C, tram 3, 8, 24, bus 135, 175, 207
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová, individuální práce
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: turistické, společenské hry, hudební, jazykové
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 100
Přístup k PC a internetu: WiFi v celé škole, učebny ICT
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vítkova 12
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 722 831
IZO:110007468
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 40
Počet ubytovaných žáků a studentů: 31
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, C; bus 135, 175, 207; tram 3, 8, 24
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1. 9. - 30. 6.
Úplata za ubytování (v Kč): 4-5 lůžkový pokoj bez víkendů: 900,- Kč za měsíc; 2-3 lůžkový pokoj: 1 400,- Kč za měsíc
Úplata za stravování (v Kč): měsíčně 2 000,- včetně obědů nebo 1 200,- bez obědů
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, hudební, výtvarné, jazykové, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vítkova 12
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 722 831
IZO:110007476
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 36
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne