Zde může být obrázek školy.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 320
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Dr. Nigel Brown
Kontakt na školu Telefon: 283 893 113
Email: office@englishcollege.cz
Web: www.englishcollege.cz
IČ:25719815
RED-IZO:600006140
Zřizovatel:The English College Foundation
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 320
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 893 113
Fax: 283 890 118
IZO:108001369
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 385
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2020, 13.1.2021, 9.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika, nonverbální test logického myšlení
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B, tramvaj 14 a 16, autobusy 151, 152, 177, 183, vlaková zastávka Nádraží Vysočany
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10
Roční školné v Kč: 301152
Rozšířené informace o ročním školném: školné se v jednotlivých ročnících liší, aktuální sazby najdete na webu školy
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, od nadace/nadačního fondu/spolku, motivační, mimořádné, umělecké
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, fyzika, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : DofE, Světová škola, Amnesty International, Otevřená věda - Akademie věd, POPRASK
Certifikáty škol: Světová škola, HMC, COBIS, International Baccalaureate, Cambridge Assessment, BCC Czech Republic, Fakultní škola UK FTVS, The Duke of Edinburgh's International Award CR
Domácí spolupráce : UK FTVS, Akademie věd, Deloitte
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, turistické, společenské hry, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka