Zde může být obrázek školy.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:SOUKROMÁ STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DESIGNU, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Žalanského 68/54, Řepy
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:MgA. Zbyněk Linhart
Kontakt na školu Telefon: 602 203 911
Email: skoladesign@skoladesign.cz
Web: http://www.skoladesign.cz
IČ:48589373
RED-IZO:600006158
Zřizovatel:Ing. Viktor Lehký
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Žalanského 68/54, Řepy
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 725 800 714
IZO:011233354
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 97
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 16,9,10 bus
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 29000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí