Logo školy

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Adresa školy: Ulice: Novovysočanská 48
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 266 772 211
Email: sekretariat@sssep9.cz
Web: www.sssep9.cz
IČ:14891409
RED-IZO:600006174
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Novovysočanská 48
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 772 211
Fax: 266 311 637
IZO:014891409
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 454
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 136
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Novovysočanská 48
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 772 211
Fax: 266 311 637
IZO:181008351
Základní informace
Forma vzdělání: denní, dálková
Dny otevřených dveří (termíny): 22.4.2015, 13.5.2015, vždy v 15.30 hodin
Termín přijímacích zkoušek: 1.kolo 17.6.2015, 2.kolo 16.9.2015
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 136
Roční školné v Kč: 3000
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: 3D učebna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Místo pro trávení volného času:
Ubytování: ne
Stravování: ano
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Novovysočanská 48/280
Obec: Praha 9 - Vysočany
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 772 211
Fax: 266 311 637
IZO:150024134
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 29-33
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano