Logo školy

Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Litvínovská 600
Obec: Praha 9 - Prosek
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Martin Vodička
Kontakt na školu Telefon: 286 006 559
Email: sssvt@sssvt.cz
Web: www.sssvt.cz
IČ:62913981
RED-IZO:600006239
Zřizovatel:Ing. Martin Vodička
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Litvínovská 600
Obec: Praha 9 - Prosek
Kraj: Praha
PSČ: 190 21
Kontakt na školu: Telefon: 286 006 559
IZO:108001491
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 460
Aktuální počet žáků: 365
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11., 10. 12. 2022, 11. 1., 14. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: z metra B - Vysočanská: bus 136, 151, 152, 177, 182, 183, 195 z metra B - Palmovka: bus 140, 185 z Letňan a okolí: bus 136, 140, 185, 195 Výstupní st. Sídliště Prosek z Vysočan a okolí: autobusy 152, 177, 182, 183 z Letňan a okolí: bus 166
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 19500
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, , besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování