Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Pavlína Ječmínková
Kontakt na školu Telefon: 281 863 044
Email: praha@1kspa.cz
Web: www.1kspa.cz
IČ:25108476
RED-IZO:600006310
Zřizovatel:Ing. Hana Skallová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181054531
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 135
Aktuální počet žáků: 65
Dny otevřených dveří (termín/y): Po předchozí telefonické domluvě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: stanice metra Ládví, stanice Štřelničná - autobus č. 103, 152, 177, 368; stanice Sídliště Ďáblice - autobus 103, 183, 368, tramvaj č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 25000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, besídky/akademie, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Sazka olympijský víceboj
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 863 044
IZO:110007786
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 620
Dny otevřených dveří (termín/y): Jsou uvedeny na webových stránkách školy.
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Je uveden na webových stránkách školy.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10. minut chůze od stanice metra Ládví, stanice Štěpničná" - autobus 103, 152, 177, 368; stanice "Sídliště Ďáblice" autobus 103, 183, 368, tramvaj č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 30000
Rozšířené informace o ročním školném: roční školné: denní studium 30 000 Kč, distanční studium 30 000 Kč
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Český jazyk pro cizince, doučování českého a anglického jazyka a matematiky, přírava k maturitní zkoušce
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181056500
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 500
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:15 až 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 až 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace