Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Mgr. Pavlína Ječmínková
Kontakt na školu Telefon: 281 863 044
Email: praha@1kspa.cz
Web: www.1kspa.cz
IČ:25108476
RED-IZO:600006310
Zřizovatel:Ing. Hana Skallová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu:
IZO:181054531
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): Po předchozí telefonické domluvě.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: stanice metra Ládví, stanice Štřelničná - autobus č. 103, 152, 177, 368; stanice Sídliště Ďáblice - autobus 103, 183, 368, tramvaj č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 20000
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Sazka olympijský víceboj
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Chabařovická 1125/4, Kobylisy
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 863 044
Fax: 281 861 090
IZO:110007786
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 534
Dny otevřených dveří (termín/y): Jsou uvedeny na webových stránkách školy.
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Pro obor Grafický design se koná pouze talentová zkouška - domácí práce (zhodnocení donesených 5 výtvarných děl) a ústní pohovor. U ostatních oborů jednotná přijímací zkouška. Blíže v záložce „Zájemci o studium“ na internetových stránkách školy. , matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Je uveden na webových stránkách školy.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 10. minut chůze od stanice metra Ládví, stanice Štěpničná" - autobus 103, 152, 177, 368; stanice "Sídliště Ďáblice" autobus 103, 183, 368, tramvaj č. 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod
Roční školné v Kč: 22000
Rozšířené informace o ročním školném: roční školné: denní studium 22 000 Kč, dálkové nástavbové 3leté po vyučení 17 000 Kč, dálkové pětiletá po ZŠ 17 000 Kč
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Projekt EU - Výzva 42 - Podpora vzdělávání
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Český jazyk pro cizince, doučování českého a anglického jazyka a matematiky, přírava k maturitní zkoušce
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Pernerova 383
Obec: Praha 8 - Karlín
Kraj: Praha
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181056500
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 500
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:15 až 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 až 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky