Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Adresa školy: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Antonín Zajíc
Kontakt na školu Telefon: 283 890 447
Email: spitalska@gymspit.cz
Web: www.gymspit.cz
IČ:63831562
RED-IZO:600006352
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 890 447
Fax: 283 891 459
IZO:000638188
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 376
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 20. a 21. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, ICT, knihovna, fyzika, výtvarná výchova, zeměpis, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 890 447
Fax: 283 891 459
IZO:102473315
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano