Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Adresa školy: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Antonín Zajíc
Kontakt na školu Telefon: 283 890 447
Email: spitalska@gymspit.cz
Web: www.gymspit.cz
IČ:63831562
RED-IZO:600006352
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 890 447
Fax: 283 891 459
IZO:000638188
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 376
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 20. a 21. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Špitálská 2
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 890 447
Fax: 283 891 459
IZO:102473315
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano