Logo školy

Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Žerotínova 1100
Obec: Praha 3 - Žižkov
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Věra Kašajová
Kontakt na školu Telefon: 222 516 437
Email: profit@seznam.cz
Web: www.skola-profit.cz
IČ:25657046
RED-IZO:600006425
Zřizovatel:PhDr. Josef Svoboda
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Žerotínova 1100
Obec: Praha 3 - Žižkov
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 516 437
IZO:045270082
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 167
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1. 2023 a 8.2.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus 133, 136 a 207; tramvaj 9, 10 a 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 30000
Stipendium: mimořádné, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze
Domácí spolupráce : Praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Sociální stipendium
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování