Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
Adresa školy: Ulice: V Úžlabině 320
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Ředitel:PhDr. Romana Bukovská
Kontakt na školu Telefon: 274 016 213
Email: info@uzlabina.cz
Web: www.uzlabina.cz
IČ:61385409
RED-IZO:600006514
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: V Úžlabině 320
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 774 210
IZO:000638421
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 483
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2022 (15-17), 3. 12. 2022 (9-14), 10. 1. 2023 (15-18),16. 2. 2023 (15-18)
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 188, 199 ze stanice metra Želivského do zastávky Plaňanská, 177 ze stanice Skalka, tram č. 7 do zastávky Limuzská, 133 ze stanice metra Florenc do zastávky Plaňanská
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), jiné, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, soutěž pro žáky ZŠ Úžlabinská informatika technické workshopy pro studenty školy pořádané zaměstnavateli den zaměstnavatelů pro žáky 2.-4. roč.
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola
Certifikáty škol: Testovací středisko ECDL Certiport CISCO Networking Academy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, odborná angličtina, konverzace AJ, příprava ke složení zkoušky FCE
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování, lezení na umělé stěně
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci - IVP, zapojení do soutěží, žáci s SPU na základě doporučení PPP IVP nebo inndividuální přístup, popř. asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, Certifikáty ECDL Certifikáty CISCO IT Essentials a certifikáty v rámci programu CCNA R&S Certifikáty MOS a MTA
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, v odborných i kmenových učebnách
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, technické, turistické, , sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, hřiště, studovna/knihovna, školní klub
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
ŠJ
Adresa: Ulice: V Úžlabině 320
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 774 210
IZO:102485551
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 40 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano