Zde může být obrázek školy.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Olivova 2096/4, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:PaedDr. Jaroslav Halík
Kontakt na školu Telefon: 724 005 409
Email: info@ceduk.info
Web: https://www.ceduk.info/
IČ:25612123
RED-IZO:600006557
Zřizovatel:Marie Sommerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Karlínské náměstí 7
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 227 553
Fax: 272 927 810
IZO:110030338
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 84
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 38
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, tramvaje
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Roční školné v Kč: 10900
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Projektové řízení, odhadcovství
Speciálně vybavené odborné učebny: PC učebna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Projektové řízení, Odhadcovství
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne