Zde může být obrázek školy.

CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:CEDUK - Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Eliášova 827/22, Bubeneč
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:Mgr. Sandra Keyzlarová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 724 005 409
Email: info@ceduk.info
Web: https://www.ceduk.info/
IČ:25612123
RED-IZO:600006557
Zřizovatel:Marie Sommerová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Eliášova 827/22, Bubeneč
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 227 553
IZO:110030338
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 78
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 40
Dny otevřených dveří (termíny): 7. března 2023; 6. června 2023
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, B, C, tramvaje a autobusy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 17900
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Projektové řízení, Odhadcovství
Speciálně vybavené odborné učebny: PC učebna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Cedepťák, , tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Projektové řízení, Odhadcovství
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: ruský, německý, španělský
Specifické formy podpory studentům: Ano
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne