Logo školy

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Adresa školy: Ulice: Na Třebešíně 2299/69
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Ředitel:Mgr. Luboš Bauer
Kontakt na školu Telefon: 222 355 555
Email: bartl@trebesin.cz
Web: www.trebesin.cz
IČ:61385417
RED-IZO:600006565
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Třebešíně 2299
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 355 000
Fax: 274 770 786
IZO:000638412
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 425
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 1. 2019, 19. 1. 2019, 27. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Stanice Hostýnská, Bus 133, 163, 188, 509
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, Dny otevřených dveří., návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Autodesk Academia Program, Microsoft IT Academy, International Education Society, London, (IES), Haas Technical Education Center (HTEC), Centrum Moderních Technologií ve Škole , CINEMA 4D Academy Program, Autorizované školicí sředisko CAD/CAM
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Haas Technical Education Center (HTEC)- Cílem tohoto inovativního výukového projektu je vychovávat odborníky pro programování CNC (číslicově řízených) strojů
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www stránky,školní intranet, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Třebešíně 2299
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 355 888
Fax: 274 770 786
IZO:102349339
ŠJ
Adresa: Ulice: Na Třebešíně 2299
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 355 171
Fax: 274 770 786
IZO:102485470
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 37 - 43
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: salátový bar, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano