Logo školy

Střední odborné učiliště gastronomie

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště gastronomie
Adresa školy: Ulice: U Krbu 45
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Ředitel:Mgr. Kateřina Mrvová
Kontakt na školu Telefon: 274 019 102
Email: sekretariat@souukrbu.cz
Web: www.souukrbu.cz
IČ:41190726
RED-IZO:600006581
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Krbu 45
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 019 102
IZO:041190726
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1100
Aktuální počet žáků: 670
Dny otevřených dveří (termín/y): Dny otevřených dveří - informace o datech na webu školy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: dle harmonogramu MŠMT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 188,199,133
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Poslední výroční zpráva: Školní řád 1. 9. 2022.pdf (606,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, kluby, sportovní turnaje
Zapojení ve specifických programech : Zdravá škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Škola roku 2010
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými poruchami vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanský kurz, baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, sportovní, odborné kluby
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, kavárna, jídelna, klubovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, přístup rodičů k informacím o prospěchu na webu školy, program BAKALÁŘI
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Krbu 45
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 019 128
IZO:110019733