Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2
Adresa školy: Ulice: Voděradská 2
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Ředitel:Mgr. Jitka Fišerová
Kontakt na školu Telefon: 274 817 655
Email: info@gymvod.cz
Web: www.gymvod.cz
IČ:61385361
RED-IZO:600006603
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Voděradská 2
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 817 655
IZO:000638200
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 680
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 12. 2021, 26. 1. 2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A, tramvaj 22, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, hudební výchova, zeměpis, výtvarná výchova, knihovna, cizí jazyky, ICT, biologie, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, ruský, francouzský, španělský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Globe (Sdružení Tereza), Heuréka (MFF UK), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci - spolupráce s VŠ, žáci se SPU - spolupráce s PPP
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
ŠJ
Adresa: Ulice: Voděradská 2
Obec: Praha 10 - Strašnice
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Kontakt na školu: Telefon: 274 817 655
IZO:110350014