Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:MgA. Kateřina Ondráčková
Kontakt na školu Telefon: 272 650 588
Email: mareckovaa@centrum.cz
Web: http://www.spgs-futurum.cz
IČ:25142771
RED-IZO:600006662
Zřizovatel:Josef Mareček
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 650 588
IZO:016996593
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 335
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11., 10. 12. 2014 a 14. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 175, 125,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Mezinárodní projekty, Projekty financované EU OPPA
Domácí spolupráce : Odborná praxe ve školských zařízeních
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Nepovinný předmět Cvičení z ČJ a matematiky
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky