Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:Mgr. Jana Grollová PhD.
Kontakt na školu Telefon: 272 650 588
Email: mareckovaa@centrum.cz
Web: http://www.spgs-futurum.cz
IČ:25142771
RED-IZO:600006662
Zřizovatel:Josef Mareček
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Hornoměcholupská 873
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 650 588
Fax: 272 650 588
IZO:016996593
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 335
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 11., 10. 12. 2014 a 14. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 175, 125,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : Mezinárodní projekty, Projekty financované EU OPPA
Domácí spolupráce : Odborná praxe ve školských zařízeních
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: Nepovinný předmět Cvičení z ČJ a matematiky
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém