Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565
Adresa školy: Ulice: V Sadě 1565
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Ředitel:PaedDr. Jiří Tůma
Kontakt na školu Telefon: 317 842 026
Email: info@vlasimoa.cz
Web: http://www.vlasimoa.cz
IČ:61664537
RED-IZO:600006701
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: V Sadě 1565
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 842 026
Fax: 317 844 328
IZO:061664537
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 363
Aktuální počet žáků: 224
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,15
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování