Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Černoleská 1997
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:Mgr. Regina Komárková
Kontakt na školu Telefon: 317 723 084
Email: sosbn@sosbn.cz
Web: http://www.sosbn.cz
IČ:61664715
RED-IZO:600006727
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Černoleská 1997
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 084
IZO:061664715
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 370
Aktuální počet žáků: 343
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2022, 3.12.2022, 17.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná, praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14.4.2023 JPZ, 17. a 18.4.2023 ŠPZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 2
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, bazén, posilovna, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Enersol
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : spolupráce se sociálními partnery v rámci exkurzí, besed a odborné praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ANO
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy