Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Černoleská 1997
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:Mgr. Regina Komárková
Kontakt na školu Telefon: 317 723 084
Email: sosbn@sosbn.cz
Web: http://www.sosbn.cz
IČ:61664715
RED-IZO:600006727
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Černoleská 1997
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 723 084
Fax: 317 726 121
IZO:061664715
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.12.2016; 10.1.2017;8.2.2017
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Domácí spolupráce : spolupráce se sociálními partnery v rámci exkurzí, besed a odborné praxe
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli