Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Adresa školy: Ulice: Jana Nohy 1302
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:PaedDr. Zlata Budayová
Kontakt na školu Telefon: 317 722 054
Email: soubn@atlas.cz
Web: http://sousbn.cz
IČ:14451077
RED-IZO:600006735
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Nohy 1302
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 722 054
Fax: 317 722 054
IZO:107820013
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 174
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2018 17.1.2019 18.1.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 500
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Koncepce školy:
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 20182019.doc (423,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20172018 kontrolovaná.doc (521,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Europass pro absolventy školy
Domácí spolupráce : Střední školy Benešov, Základní školy v okrese, Policie ČR, PPP Benešov, Město Benešov, SPC Benešov
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Enersol
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky indikované, individuelní přístup, doučování v rámci Šablon
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Učebna ICT a další odborné učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, učebna ICT na DM, posilovna DM, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jana Nohy 1302
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 722 054
Fax: 317 722 054
IZO:110018338
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Nohy 1302
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 722 054
Fax: 317 722 054
IZO:110018346