Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Adresa školy: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Ředitel:Mgr. et Mgr. Martin Müller
Kontakt na školu Telefon: 317 842 154
Email: gymnazium.vlasim@tiscali.cz
Web: www.gymvla.cz
IČ:61664545
RED-IZO:600006751
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 842 154
IZO:061664545
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 356
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 842 154
IZO:150011415
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 30 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano