Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Adresa školy: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Ředitel:Mgr. et Mgr. Martin Müller
Kontakt na školu Telefon: 317 842 154
Email: gymnazium.vlasim@tiscali.cz
Web: www.gymvla.cz
IČ:61664545
RED-IZO:600006751
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 842 154
IZO:061664545
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 390
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Dofe
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, koordinátor environmentální výchovy, koordinátor ICT
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, programování/robotika, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tylova 271
Obec: Vlašim
Kraj: Středočeský
PSČ: 258 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 842 154
IZO:150011415
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28 - 30 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano