Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Adresa školy: Ulice: Talichova 824
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:RNDr. Jana Hronková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 311 623 435
Email: reditelna@gymberoun.cz
Web: www.gymberoun.cz
IČ:47558407
RED-IZO:600006808
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Talichova 824
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 435
IZO:047558407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Otevřená věda (AV ČR), 72 hodin (ČRDM), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, Kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, technické, hudební, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování