Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Adresa školy: Ulice: Talichova 824
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Stanislav Lidinský
Kontakt na školu Telefon: 311 623 435
Email: lidinsky@mail.gymberoun.cz
Web: www.gymberoun.cz
IČ:47558407
RED-IZO:600006808
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Talichova 824
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 623 435
Fax: 311 623 435
IZO:047558407
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 490
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, španělský, německý, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Studentská Agora (Agora CE), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, Kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, technické, hudební, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva