Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486
Adresa školy: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Ing. Jaroslav Šturc
Kontakt na školu Telefon: 311 653 011
Email: informace@oaberoun.cz
Fax: 311 622 392
Web: http://www.oaberoun.cz
IČ:47558415
RED-IZO:600006832
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 653 011
Fax: 311 622 392
IZO:047558415
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 998
Aktuální počet žáků: 863
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2018, 8.1.2019 (pedagogické obory), 5.12.2018, 9.1.2019 (ekonomické obory)
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, bazén, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Květinový den (boj proti rakovině), Světluška
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Policie ČR, mateřské školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: aktivní spolupráce na nejrůznějších charitativních akcích
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci a žáci "cizinci"
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, jazykové
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 653 011
Fax: 311 622 392
IZO:110450825

Domov mládeže

Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 621 394
Fax: 311 622 392
IZO:108047261

Školní jídelna

Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 621 112
Fax: 311 622 392
IZO:002762897