Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486
Adresa školy: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Ing. Jaroslav Šturc
Kontakt na školu Telefon: 311 653 011
Email: informace@oaberoun.cz
Web: http://www.oaberoun.cz
IČ:47558415
RED-IZO:600006832
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 653 011
Fax: 311 622 392
IZO:047558415
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 998
Aktuální počet žáků: 863
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2018, 8.1.2019 (pedagogické obory), 5.12.2018, 9.1.2019 (ekonomické obory)
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka A, B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Květinový den (boj proti rakovině), Světluška
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Policie ČR, mateřské školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: aktivní spolupráce na nejrůznějších charitativních akcích
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci a žáci "cizinci"
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun - Město
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 653 011
Fax: 311 622 392
IZO:110450825
Domov mládeže
Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 621 394
Fax: 311 622 392
IZO:108047261
Školní jídelna
Adresa: Ulice: U Stadionu 486
Obec: Beroun 2
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 37
Kontakt na školu: Telefon: 311 621 112
Fax: 311 622 392
IZO:002762897