Logo školy

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Skalla
Kontakt na školu Telefon: 312 687 800
Email: kladno@1kspa.cz
Web: http://www.1kspa.cz
IČ:25108492
RED-IZO:600006930
Zřizovatel:Ing. Hana Skallová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044510
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 142
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.10.2022 + 24.11.2022 + 15.12.2022 + 12.1.2023 + 16.2.2023 (15:00 - 16:00)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 605, 606, 603, 399, 324
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 18000
Školní vzdělávací program - družina:
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, herna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 249 354
IZO:043784054
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, distanční, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 575
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.10.2022 + 24.11.2022 + 15.12.2022 + 12.1.2023 + 16.2.2023 (15:00 - 16:00)
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, Talentové zkoušky do oboru Grafický a Průmyslový design
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 606, 605, 603, 399, 324
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 25000
Rozšířené informace o ročním školném: pololetní platby školného
Stipendium:
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051974
Základní informace
Umístění školní družiny: