Logo školy

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Vladimír Skalla
Kontakt na školu Telefon: 312 687 800
Email: kladno@1kspa.cz
Web: http://www.1kspa.cz
IČ:25108492
RED-IZO:600006930
Zřizovatel:Ing. Hana Skallová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044510
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.10.2016/15.11.2016/15.12.2016/24.1.2017/14.2.2017 (15:00 - 16:00)
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 10000
Školní vzdělávací program - družina: SVP_Druzina.docx (264 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Školní mléko, Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 249 354
Fax: 312 687 800
IZO:043784054
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční, dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.10.2016/15.11.2016/15.12.2016/24.1.2017/14.2.2017 (15:00 - 16:00)
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: pololetní platby, lze domluvit měsíční splátkový kalendář
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plán
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, certifikace ICU (účetnictví)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Holandská 2531
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181051974