Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Adresa školy: Ulice: Cyrila Boudy 2954
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Eva Šimáčková
Kontakt na školu Telefon: 312 247 170
Email: skola@sosik.cz
Fax: 312 248 083
Web: http://www.sosik.cz
IČ:61894371
RED-IZO:600006964
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2954
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 247 170
Fax: 312 248 083
IZO:000069019
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.2.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019 , 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kladno, meziměstské autobusy všechny směry (do 500 m. od školy) , PID
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Projekt "Podpora technického vzdělávání" , projekt "Šablony II"
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup všech vyučujících, pomoc speciálního pedagoga, psychologa
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Po dohodě možnost sjednání schůzky s vyučujícími, výchovným poradcem a vedením školy, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2953
Obec: Kladno - Sítná
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 001
Fax: 312 247 888
IZO:000069736
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 30
Počet ubytovaných žáků a studentů: 30
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD i příměstské linky do 500 m. , PID
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2953
Obec: Kladno - Sítná
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 247 170
Fax: 312 248 083
IZO:102762902
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 33
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne