Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
Adresa školy: Ulice: Cyrila Boudy 2954
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Ing. Eva Šimáčková
Kontakt na školu Telefon: 312 247 170
Email: skola@sosik.cz
Fax: 312 248 083
Web: http://www.sosik.cz
IČ:61894371
RED-IZO:600006964
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2954
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 247 170
Fax: 312 248 083
IZO:000069019
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 406
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.112015 ; 3.2.2016 od 15,00 do 17,00 hod. Možnost individuální prohlídky po dohodě
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2016, --- škola zapojena do „Pokusného ověřování přijímacího řízení“ organizovaného CERMATEM – centrální jednotné testy z matematiky a českého jazyka
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Kladno, meziměstské autobusy všechny směry (do 500 m. od školy)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : Projekt "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem".
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup všech vyučujících
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, Po dohodě možnost sjednání schůzky s vyučujícími, výchovným poradcem a vedením školy

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2953
Obec: Kladno - Sítná
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 248 001
Fax: 312 247 888
IZO:000069736
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD i příměstské linky do 500 m.
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 30.6.
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Cyrila Boudy 2953
Obec: Kladno - Sítná
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 247 170
Fax: 312 248 083
IZO:102762902
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ne