Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Kladno, nám.Edvarda Beneše 1573
Adresa školy: Ulice: nám.Edvarda Beneše 1573
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:RNDr. Milena Minaříková
Kontakt na školu Telefon: 312 247 149
Email: reditel@gymnasiumkladno.cz
Web: www.gymnasiumkladno.cz
IČ:61894435
RED-IZO:600006972
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: nám.Edvarda Beneše 1573
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 247 149
IZO:000068772
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 593
Dny otevřených dveří (termín/y): 06.02.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: škola se zúčastní pilotní ověřování CERMAT dle MŠMT (12.4. a 15.4. pro čtyřleté studium, 16.4. a 17.4.2019 pro osmileté studium
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 601,606,603,614, 324,330
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 25
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: 1516_studijni_plan_od_1_9_16.pdf (359,4 KB)
Školní řád: skolni_rad.pdf (613,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vz_1718.pdf (6846,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Fakultní škola PřF UK, fakultní škola ČVUT- v Kladně
Domácí spolupráce : spolupráce se ZŠ (Kladno), vysoké školy (PřFUK, ČVUT, VŠCHT)
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Ve spolupráci s výchovným poradcem (slabší žáci, specifické poruchy učení)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, jazykové certifikace, ECDL
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace