Zde může být obrázek školy.

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187
Adresa školy: Ulice: J. Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Ředitel:Ing. Jaroslava Pichová
Kontakt na školu Telefon: 312 651 269
Email: info@ssars.cz
Fax: 312 651 338
Web: http://www.sousto.cz
IČ:00873306
RED-IZO:600007022
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: J. Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 269
Fax: 312 651 338
IZO:107820102
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 705
Aktuální počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2015
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015 (náhradní 14.5.2015)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: Rozšiřující odborné kurzy podle oborů vzdělávání zakončené zkouškou a certifikací (Svářečský kurz, Spojování plastů, Vysokozdvižný vozík, kurzy alternativních způsobů masáží, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurzy zahraničních kuchyní, barmanský, baristický kurz a další)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)

Domov mládeže

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110020065

Školní jídelna

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110020081

Školní knihovna

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110450922