Zde může být obrázek školy.

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187
Adresa školy: Ulice: J. Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Ředitel:Ing. Jaroslava Pichová
Kontakt na školu Telefon: 312 651 269
Email: info@ssars.cz
Fax: 312 651 338
Web: http://www.sousto.cz
IČ:00873306
RED-IZO:600007022
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: J. Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 269
Fax: 312 651 338
IZO:107820102
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 705
Aktuální počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.1.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015 (náhradní 14.5.2015)
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, bruslení
Nabídka dalšího vzdělávání: Rozšiřující odborné kurzy podle oborů vzdělávání zakončené zkouškou a certifikací (Svářečský kurz, Spojování plastů, Vysokozdvižný vozík, kurzy alternativních způsobů masáží, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurzy zahraničních kuchyní, barmanský, baristický kurz a další)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110020065

Školní jídelna

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110020081

Školní knihovna

Adresa: Ulice: J.Šípka 187
Obec: Stochov
Kraj: Středočeský
PSČ: 273 03
Kontakt na školu: Telefon: 312 651 338
Fax: 312 651 338
IZO:110450922