Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
Adresa školy: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:PaedDr. Ivo Zachař
Kontakt na školu Telefon: 321 722 544
Email: ivo.zachar@gkolin.cz
Fax: 321 723 430
Web: www.gkolin.cz
IČ:48665819
RED-IZO:600007081
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 31
Kontakt na školu: Telefon: 321 723 430/321
Fax: 312 723 430
IZO:000068799
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 538
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22.+ 23.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, ICT, dějepis, zeměpis, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 31
Kontakt na školu: Telefon: 312 722 544
Fax: 312 723 430
IZO:108002837