Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
Adresa školy: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:PaedDr. Ivo Zachař
Kontakt na školu Telefon: 321 722 544
Email: ivo.zachar@gkolin.cz
Fax: 321 723 430
Web: www.gkolin.cz
IČ:48665819
RED-IZO:600007081
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 31
Kontakt na školu: Telefon: 321 723 430/321
Fax: 312 723 430
IZO:000068799
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 538
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 22.+ 23.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, dějepis, biologie, knihovna, zeměpis, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, plavání
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: přírodovědné, jazykové, turistické, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Žižkova 162
Obec: Kolín III
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 31
Kontakt na školu: Telefon: 312 722 544
Fax: 312 723 430
IZO:108002837