Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
Adresa školy: Ulice: Kutnohorská 41
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Ing. Dušan Zahrádka
Kontakt na školu Telefon: 321 721 533
Mobil: 603 867 797
Email: oa@kolin.cz
Web: http://www.oakolin.eu
IČ:48665991
RED-IZO:600007090
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kutnohorská 41
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 725 120
IZO:000069132
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 346
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2022, 10.1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,15
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Školní vzdělávací program: SVP-OA-KOLIN-SPORTOVNI-MANAGEMENET.pdf (2765,6 KB)
SVP-OA-KOLIN-OBCHODNI-AKADEMIE.pdf (2466,9 KB)
Školní řád: Školní řád OA Kolín.pdf (167,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka