Zde může být obrázek školy.

Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Křižovatky 262
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Klára Brezmenová
Kontakt na školu Telefon: 321 740 011
Email: klara.brezmenova@ossp.cz
Fax: 321 740 013
Web: www.ossp.cz
IČ:25134710
RED-IZO:600007146
Zřizovatel:Mgr. Ludmila Bílá
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: U Křižovatky 262
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 740 011
Fax: 321 740 013
IZO:044683405
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 305
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 10. 2018, 8. 11. 2018, 4. 12. 2018, 9. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentová zkouška - dle oboru, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 4. 1. 2019 (obory s talentovou zkouškou), 12. 4. 2019 (1. termín ostatních oborů), 16. 4. 2019 (2. termín ostatních oborů)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 25800
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje, fiktivní firmy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Certifikátu kvality ISO 9001:2009
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, vietnamský, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, vlakové i autobusové nádraží, domov mládeže, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka