Zde může být obrázek školy.

Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.
Adresa školy: Ulice: U Křižovatky 262
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Klára Brezmenová
Kontakt na školu Telefon: 321 740 011
Email: klara.brezmenova@ossp.cz
Fax: 321 740 013
Web: www.ossp.cz
IČ:25134710
RED-IZO:600007146
Zřizovatel:Mgr. Ludmila Bílá
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: U Křižovatky 262
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 740 011
Fax: 321 740 013
IZO:044683405
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 305
Aktuální počet žáků: 175
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 10. 2018, 8. 11. 2018, 4. 12. 2018, 9. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady, talentová zkouška - dle oboru
Termín přijímacích zkoušek: 4. 1. 2019 (obory s talentovou zkouškou), 12. 4. 2019 (1. termín ostatních oborů), 16. 4. 2019 (2. termín ostatních oborů)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 25800
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Škola udržitelného rozvoje, fiktivní firmy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Certifikátu kvality ISO 9001:2009
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, vietnamský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, vlakové i autobusové nádraží, domov mládeže
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka