Zde může být obrázek školy.

Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola
Adresa školy: Ulice: Legerova 28
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Libuše Kubíčková
Kontakt na školu Telefon: 321 722 079
Email: dks.kolin@centrum.cz
Web: http://www.dks-kolin.cz
IČ:00641065
RED-IZO:600007154
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Legerova 28
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 079
IZO:110036085
Střední škola
Adresa: Ulice: Legerova 28
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 079
IZO:000641065
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 32
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Legerova 28
Obec: Kolín III.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 722 079
IZO:108002896