Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín, Jaselská 826
Adresa školy: Ulice: Jaselská 826
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Ing. Miloš Hölzl
Kontakt na školu Telefon: 321 752 611
Email: info@soskolin.cz
Web: http://www.soskolin.cz
IČ:66493030
RED-IZO:600007189
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jaselská 826
Obec: Kolín IV.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 90
Kontakt na školu: Telefon: 321 752 611
Fax: 321 723 055
IZO:110036816
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 724
Aktuální počet žáků: 370
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Doučování.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: EBCL, Jablotron, vyhláška 50/1978 Sb., IT certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Všechny učebny školy jsou vybaveny připojením k internetu, který je využíván ve výuce napříč všemi předměty.
Zájmové činnosti: společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jaselská 826
Obec: Kolín
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 90
Kontakt na školu: Telefon: 321 752 611
Fax: 321 723 055
IZO:110036832
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jaselská 826
Obec: Kolín
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 90
Kontakt na školu: Telefon: 321 752 611
Fax: 321 723 055
IZO:110036841
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Benešova 245
Obec: Kolín
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu:
IZO:181088240