Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75
Adresa školy: Ulice: nám. Jana Žižky z Trocnova 75/12, Čáslav-Staré Město
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Mgr. Irena Andrová
Kontakt na školu Telefon: 327 313 182
Email: sou@soucaslav.cz
Web: www.soucaslav.cz
IČ:00069515
RED-IZO:600007201
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkovo nám. 75
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 313 182
Fax: 327 313 182
IZO:107820391
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 414
Aktuální počet žáků: 219
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, leden
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : školy, praxe, bezpečnostní složky, zaměstnavatelé
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy podpory žákům: školní poradenské pracoviště, poskytování podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: profesní kvalifikace - Údržba veřejné zeleně, Příprava teplých pokrmů barmanský kurz baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Žižkovo nám. 75
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 710
Fax: 327 313 182
IZO:110015401