Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Adresa školy: Ulice: Masarykova 248
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. David Tichý
Kontakt na školu Telefon: 327 340 051
Email: reditel@gymcaslav.cz
Fax: 327 312 975
Web: http://www.gymcaslav.cz
IČ:61924041
RED-IZO:600007243
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Masarykova 248
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 26
Kontakt na školu: Telefon: 327 340 052
Fax: 327 312 975
IZO:061924041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 459
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2018, 24. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, ústní , praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: řízeno CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPČN ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014-2016.doc (1192,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - SOŠPg - PMP (Konečná verze - 8. 4. 2011).pdf (3019,2 KB)
ŠVP VG - 2009.docx (424,2 KB)
UPRAVENÝ ŠVP PROSTOR I. - (revize ŠVP) září - 2013.doc (803,8 KB)
ŠVP - Pedagogické lyceum - 29. 3. 2012 - konečná verze.docx (731,6 KB)
Školní řád: Školní řád_1.9.2018.pdf (577,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ2017-2018.pdf (2295,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Rozvrh_školy.pdf (74,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, Školní klub
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování