Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
Adresa školy: Ulice: Masarykova 248
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. David Tichý
Kontakt na školu Telefon: 327 340 051
Email: reditel@gymcaslav.cz
Web: http://www.gymcaslav.cz
IČ:61924041
RED-IZO:600007243
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 248
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 26
Kontakt na školu: Telefon: 327 340 052
IZO:061924041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 479
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 11. 2022 14:30 - 18:00; 17. 1. 2023 14:30 - 18:00
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, ústní , praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: řízeno CERMAT
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: KONCEPČN ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014-2016.doc (1192,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - SOŠPg - PMP (Konečná verze - 8. 4. 2011).pdf (3019,2 KB)
ŠVP VG - 2009.docx (424,2 KB)
UPRAVENÝ ŠVP PROSTOR I. - (revize ŠVP) září - 2013.doc (803,8 KB)
ŠVP - Pedagogické lyceum - 29. 3. 2012 - konečná verze.docx (731,6 KB)
Školní řád: dodatek školního řádu od 1. 9. 2020.pdf (455,6 KB)
školní řád od 1. 9. 2020.pdf (257,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019_2020.pdf (1533,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : Spolek rodičů při Gymnáziu a SOŠPg Čáslav
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace
Rozvrhy hodin: Rozvrh_školy.pdf (74,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: Školní klub, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva