Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
Adresa školy: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. Věra Szabová
Kontakt na školu Telefon: 327 312 611
Email: sekretar@sps-caslav.cz
Web: http://www.sps-caslav.cz
IČ:61924008
RED-IZO:600007251
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 611
Fax: 327 314 122
IZO:061924008
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2019-2020.pdf (2959,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Domácí spolupráce : spolupráce s podniky
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 611
Fax: 327 314 122
IZO:110026781
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 360
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 35
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, parkování u školy, autobus
Roční školné v Kč: 3000
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2019-2020.pdf (2959,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: ekonomické, technické
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, španělský, ruský, německý
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jeníkovská 252
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 248-250
IZO:108032957
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 40
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Úplata za ubytování (v Kč): 1000,-
Úplata za stravování (v Kč): 1500,- plná penze
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 232,206
Fax: 327 314 122
IZO:102774226
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 241
Fax: 327 314 122
IZO:150016549