Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
Adresa školy: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Mgr. Věra Szabová
Kontakt na školu Telefon: 327 312 611
Email: sekretar@sps-caslav.cz
Web: http://www.sps-caslav.cz
IČ:61924008
RED-IZO:600007251
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 611
Fax: 327 314 122
IZO:061924008
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2018, 6.12.2018, 9.1.2019
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2017-2018.pdf (4241,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 611
Fax: 327 314 122
IZO:110026781
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 360
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 140
Dny otevřených dveří (termíny): 9. 1. 2018
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, parkování u školy, vlak
Roční školné v Kč: 3000
Charakteristika školy
Zaměření: ekonomické, technické
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: španělský, anglický, německý, ruský
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jeníkovská 252
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 248-250
IZO:108032957
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 232,206
Fax: 327 314 122
IZO:102774226
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Přemysla Otakara II. 938
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 14
Kontakt na školu: Telefon: 327 302 241
Fax: 327 314 122
IZO:150016549