Zde může být obrázek školy.

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234
Adresa školy: Ulice: Sadová 1234
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Jaromír Horníček
Kontakt na školu Telefon: 327 312 631
Email: skola@szescaslav.cz
Web: http://www.szescaslav.cz
IČ:49797999
RED-IZO:600007278
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sadová 1234
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 631
Fax: 327 312 637
IZO:049797999
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 240
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Europas
Domácí spolupráce : ZŠ v Čáslavi, Kutné Hoře a okolí, Policie ČR, odborné firmy, MěÚ, Čáslav
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: prostřednictvím dataprojektorů a interaktivních tabulí
Zájmové činnosti: přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sadová 1234
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 631
Fax: 327 312 637
IZO:108032973
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 300
Počet ubytovaných žáků a studentů: 120
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sadová 1234
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 631
Fax: 327 312 637
IZO:102774242