Logo školy

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
Adresa školy: Ulice: Masarykova 197
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:Ing. Josef Treml
Kontakt na školu Telefon: 327 588 811
Email: treml@vos-kh.cz
Web: http://www.vos-kh.cz
IČ:61924059
RED-IZO:600007286
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 197
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 11
Kontakt na školu: Telefon: 327 588 811
Fax: 327 588 888
IZO:061924059
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 384
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10.2018, 1.12.2018, 9.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: svp_kompletniEB (1).pdf (1579,1 KB)
Školní řád: Skolni rad_2014 (1).pdf (394,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_17-18.pdf (1057,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, sportovní kurzy, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci a nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Vyhláška "50"
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: V učebnách s datovými projektory
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, fotografie, technické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Masarykova 197
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 11
Kontakt na školu: Telefon: 327 588 811
Fax: 327 588 888
IZO:110026802
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 270
Aktuální počet studentů: 13
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 24.10.2018,1.12.2018,9.1.2019,a dle zájmu uchazeče
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 21.6.2019
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: Učební plány.doc (36,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_17-18.pdf (1057,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Automatizované systémy, Komunikační systémy
Speciálně vybavené odborné učebny: automatizace, mechatronika
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Automatizační technika
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Masarykova 197
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 11
Kontakt na školu: Telefon: 327 588 811
Fax: 327 588 888
IZO:108033023
Základní informace
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 24.10.2018, 1.12.2018, 9.1.2019
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Snížené školné: ne
Vzdělávání
Nabídka kurzů: přípravné ke státní jazykové zkoušce, střední
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: ruský, německý, anglický, francouzský
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: německý, anglický
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): anglický
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ne
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kvapilova 30
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 266
Fax: 327 588 888
IZO:108032965
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 183
Počet ubytovaných žáků a studentů: 43
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celoročně
Termín pro podání přihlášky : během přijímacího řízení a dle zájmu
Úplata za ubytování (v Kč): 800 a 1000 Kč
Úplata za stravování (v Kč): denní 76,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, vaření
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského nám. 67
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 512 992
Fax: 327 588 888
IZO:102774234
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne