Zde může být obrázek školy.

Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dvořákovo nám. 800/9
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Ředitel:RNDr. Andrej Plecháček
Kontakt na školu Telefon: 315 727 311
Email: info@dgkralupy.cz
Web: www.dgkralupy.cz
IČ:49518925
RED-IZO:600007332
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dvořákovo náměstí 800
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 53
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 311
IZO:000068845
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 526
Aktuální počet žáků: 443
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2022, 8. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13.4.2023, 14.4.2023, 17.4.2023, 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 620, 457, 316
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, fyzika, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : zapojení do programu Erasmus, DofE
Certifikáty škol: program DofE
Domácí spolupráce : spolupráce s MÚ Kralupy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, programování/robotika, přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dvořákovo náměstí 800
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 53
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 311
IZO:110035747
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano