Zde může být obrázek školy.

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800

Škola / charakteristika školy
Název školy:Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
Adresa školy: Ulice: Dvořákovo nám. 800/9
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 01
Ředitel:RNDr. Andrej Plecháček
Kontakt na školu Telefon: 315 727 311
Email: info@dgkralupy.cz
Web: www.dgkralupy.cz
IČ:49518925
RED-IZO:600007332
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dvořákovo náměstí 800
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 53
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 311
Fax: 315 723 059
IZO:000068845
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 526
Aktuální počet žáků: 443
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2021, 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 620, 457, 316
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: program DoFe
Domácí spolupráce : praxe ve firmách v regionu, spolupráce s MÚ Kralupy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, jazykové, přírodovědné, sportovní, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dvořákovo náměstí 800
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kraj: Středočeský
PSČ: 278 53
Kontakt na školu: Telefon: 315 727 311
Fax: 315 723 059
IZO:110035747