Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
Adresa školy: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Ing. Jitka Horáčková
Kontakt na školu Telefon: 311 440 200
Mobil: 723 648 817
Email: skola@spss-mel.cz
Web: http://www.spss-mel.cz
IČ:49518933
RED-IZO:600007375
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 459
IZO:000069078
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 122
Dny otevřených dveří (termín/y): Návštěva školy je možná dle telefonické domluvy.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Termíny jednotné přijímací zkoušky: 12. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 349,369
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.15
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Školní řád: skolni rad od 1.9.2018.doc.pdf (337,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SPŠS Mělník 2017-18.pdf (12981,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: sady Na Polabí 2778
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 027
IZO:108029751
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 25
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 349,369
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6.
Termín pro podání přihlášky : 31.8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1550 za měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 71 - celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, sportovní, společenské hry
Další prostory: tělocvična, společenská místnost, zahrada
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 440 205
IZO:102774919
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano