Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
Adresa školy: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Ing. Jitka Horáčková
Kontakt na školu Telefon: 311 440 200
Mobil: 723 648 817
Email: skola@spss-mel.cz
Web: http://www.spss-mel.cz
IČ:49518933
RED-IZO:600007375
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 459
IZO:000069078
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 237
Dny otevřených dveří (termín/y): Projektové dny 30.11. - 1.12. 8 - 13 hodin , DOD 2.12.2023 10 - 13 hodin a 25.1.2024 16 - 17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023 vcetne priloh.pdf (4031,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: sady Na Polabí 2778
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 027
IZO:108029751
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 60
Počet ubytovaných žáků a studentů: 40
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 80
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30.6. neděle - pátek
Termín pro podání přihlášky : 1. kolo - do 30.4., 2.kolo - do 15.6.
Úplata za ubytování (v Kč): 1500
Úplata za stravování (v Kč): 1500
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry, výtvarné, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Českobratrská 386
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 440 205
IZO:102774919
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 38
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano