Logo školy

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Polabí 411
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Ing. Anna Richterová
Kontakt na školu Telefon: 315 623 023
Mobil: 603 317 700
Email: skola@zas-me.cz
Web: http://www.zas-me.cz
IČ:00069221
RED-IZO:600007383
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Polabí 411
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 023
Fax: 315 623 009
IZO:000069221
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 183
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.; 11.2.; 4.3.; 22.4.; 13.5.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, biologie, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz práce motorovou pilou, kurz pro získání odborné způsobilosti pro práci s pesticidy, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, sportovní, kroužek včelařství, floristiky
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní park, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Na Polabí 411
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 023
Fax: 315 623 009
IZO:110027914
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 400
Aktuální počet studentů: 184
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 66
Dny otevřených dveří (termíny): 11.2.; 4.3.; 22.4.; 13.5.2015
Přijímací zkoušky: ano, v některých oborech
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: 25.6.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Roční školné v Kč: 4000
Charakteristika školy
Zaměření: Zahradní a krajinná tvorba
Speciálně vybavené odborné učebny: atelier
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, plesy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Zahradnictví
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz práce motorovou pilou, kurz k získání odborné způsobilosti pro práci s pesticidy
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dobrovského 1776
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 023
Fax: 315 623 009
IZO:108029743
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dobrovského 1776
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 623 023-5
Fax: 315 623 009
IZO:102774927
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dobrovského 1776/10
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu:
IZO:181077299