Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
Adresa školy: Ulice: Palackého 191
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:RNDr. Jana Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 326 321 515
Email: sekretariat@g8mb.cz
Web: www.g8mb.cz
IČ:62486012
RED-IZO:600007413
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 191
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 515
Fax: 326 321 515
IZO:108022463
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 476
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, seznamovací kurz v 1. ročníku lyžařský kurz ve 2. a 5. ročníku sportovní kurz v 6. ročníku zdravotní kurz v 7. ročníku, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : projekt Edison
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, latina, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: nadaaní žáci - individuální plány
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli