Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
Adresa školy: Ulice: Palackého 191
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:RNDr. Jana Pospíšilová
Kontakt na školu Telefon: 326 321 515
Email: sekretariat@g8mb.cz
Web: www.g8mb.cz
IČ:62486012
RED-IZO:600007413
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 191
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 515
IZO:108022463
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 476
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, seznamovací kurz v 1. ročníku lyžařský kurz ve 2. a 5. ročníku sportovní kurz v 6. ročníku zdravotní kurz v 7. ročníku
Zapojení ve specifických programech : projekt Edison
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: nadaaní žáci - individuální plány
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli