Logo školy

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 456
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Václav Bohata
Kontakt na školu Telefon: 326 325 527
Mobil: 731 784 746
Email: sekretariat@spsmb.cz
Web: www.spsmb.cz
IČ:48683795
RED-IZO:600007448
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 456
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 325 527
Fax: 326 327 739
IZO:000069086
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 415
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád11819.pdf (444,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA1718.pdf (602,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Bezpečná škola
Domácí spolupráce : Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, fakulta, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, technické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 636
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 322 825
IZO:108022617
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 456
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 325 527
Fax: 326 327 739
IZO:102814147