Zde může být obrázek školy.

Boleslavská soukromá střední odborná škola a Gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy: Boleslavská soukromá střední odborná škola a Gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Viničná 463/17, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Eva Folprechtová
Kontakt na školu Telefon: 326 321 872
Email: majamb@maja-mb.cz
Web: http://www.maja-mb.cz
IČ:25121367
RED-IZO:600007464
Zřizovatel:Mgr. Jana Dyršmídová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Viničná 463/17, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 872
IZO:108022650
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 413
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11.2021, 9.12.2021, 13.1.2022, 22.1.2022
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 19.4.2022, 21.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD linka A, B, 32, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,55
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: V případě, že bude mít žák na konci školního roku na vysvědčení vyznamenání, platí pro další školní rok poloviční školné.
Stipendium: prospěchové
Školní řád: Školní řád.doc (394,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.doc (6399 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, lyžařský a sportovní kurz, odborné kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Domácí spolupráce : Sociálními partnery jsou školky v Mladé Boleslavi a okolí kam žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika chodí na učební praxi. Městské divadlo Mladá Boleslav s kterým spolupracujeme v oblasti účesové tvorby a vlásenkářství.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, kurz - gelové nehty, prodlužování řas, sportovní a relaxační masáže, baristický kurz, kurz míchaných nápojů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace