Zde může být obrázek školy.

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav
Adresa školy: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Alexandra Varclová
Kontakt na školu Telefon: 312 315 328
Email: info@skolaspektrum.cz
Web: http://www.skolaspektrum.cz
IČ:25139771
RED-IZO:600007472
Zřizovatel:PhDr. Alena Varhanová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: B. Němcové 482
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 315 328
IZO:108022722
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Roční školné v Kč: 30000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení