Zde může být obrázek školy.

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Ing. Jiří Skopalík
Kontakt na školu Telefon: 326 723 630
Email: skola@hermes-mb.cz
Web: http://www.hermes-mb.cz
IČ:25602951
RED-IZO:600007499
Zřizovatel:HERMÉS s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Laurinova 1049
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 322 294
Fax: 326 735 472
IZO:110012895
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 109
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: A, 30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 18000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Učitelský PC v každé učebně, připojený v školní síti a k Internetu, možnost využití dataprojektoru.
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka