Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Adresa školy: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Ředitel:Ing. Miroslav Kolomazník
Kontakt na školu Telefon: 326 789 408
Email: reditel@souhubalov.cz
Web: www.souhubalov.cz
IČ:00069566
RED-IZO:600007537
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
IZO:107820447
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 339
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10.2022, 30.11.2022,1.2.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_o_činnosti_SOU_Hubálov_2021-2022.pdf (15035,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
IZO:110016335
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 69
Počet ubytovaných žáků a studentů: 50
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): ne - pá
Termín pro podání přihlášky : průběžně
Úplata za ubytování (v Kč): 900
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : technické, ICT, turistické, sportovní
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
IZO:110016343
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne