Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Adresa školy: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Ředitel:Ing. Miroslav Kolomazník
Kontakt na školu Telefon: 326 789 408
Email: reditel@souhubalov.dragon.cz
Web: www.souhubalov.cz
IČ:00069566
RED-IZO:600007537
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
Fax: 326 789 362
IZO:107820447
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 339
Aktuální počet žáků: 225
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10.2021, 1.12.2021,2.2.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ_ZPRÁVA_O_ČINNOSTI_SOU_Hubálov_2020-2021.pdf (1358,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
Fax: 326 789 362
IZO:110016335
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 90
Počet ubytovaných žáků a studentů: 50
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): ne - pá
Termín pro podání přihlášky : průběžně
Úplata za ubytování (v Kč): 700
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, turistické, technické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Loukovec, Hubálov 17
Obec: Loukov
Kraj: Středočeský
PSČ: 294 11
Kontakt na školu: Telefon: 326 789 408
Fax: 326 789 362
IZO:110016343
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 29
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne