Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
Adresa školy: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:RNDr. Kamil Bříza
Kontakt na školu Telefon: 325 600 911
Email: gymnazium@gjp.cz
Web: www.gjp.cz
IČ:62444042
RED-IZO:600007553
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 600 911
IZO:000068888
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.10.2018, 21.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický, latinský jazyk
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovců, nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, přehled klasifikace