Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
Adresa školy: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:RNDr. Kamil Bříza
Kontakt na školu Telefon: 325 600 911
Email: gymnazium@gjp.cz
Web: www.gjp.cz
IČ:62444042
RED-IZO:600007553
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 600 911
Fax: 325 613 654
IZO:000068888
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 498
Dny otevřených dveří (termín/y): 31.10.2018, 21.11.2018, 10.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, latinský jazyk, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Studentská Agora (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovců, nadaných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce