Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
Adresa školy: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Ředitel:RNDr. Kamil Bříza
Kontakt na školu Telefon: 325 600 911
Email: gymnazium@gjp.cz
Web: www.gjp.cz
IČ:62444042
RED-IZO:600007553
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 166
Obec: Poděbrady
Kraj: Středočeský
PSČ: 290 01
Kontakt na školu: Telefon: 325 600 911
IZO:000068888
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 488
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.11.2023, 8.11.2023, 11.1.2024
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: VZ2122-orig.pdf (2206,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: podpora sportovců, nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení