Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Tyršova 447
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:Mgr. Milan Žák
Kontakt na školu Telefon: 325 533 780
Mobil: 602257869
Email: stravon@tiscali.cz
Web: http://www.soustravon.cz
IČ:25634747
RED-IZO:600007618
Zřizovatel:Jitka Vondráčková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: U Vlečky 1080
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 533 780
IZO:040801462
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 36
Aktuální počet žáků: 0
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv i o víkendech po telefonické domluvě s ředitelem školy
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,50
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 12000
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: specifická podpora slabším žákům
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Barmanský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, podle potřeby i v ostatních předmětech
Zájmové činnosti: turistické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová)
Soukromá ŠJ STRAVON
Adresa: Ulice: Letců R.A.F. 1989
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Kontakt na školu: Telefon: 325 533 780
IZO:110013026
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne