Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Podzimková
Kontakt na školu Telefon: 325 643 315
Email: info@sossoumk.cz
Web: www.sossouzmk.cz
IČ:00069574
RED-IZO:600007642
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:000069574
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.1.2022, 13.-15.12.2022, 19.1.2023, 23.2.2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14.04.2023 - CERMAT, termín ŠPZ bude upřešněn a uveden na webových stránkách školy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2022-2024.pdf (838,9 KB)
Školní vzdělávací program: opravarske prace092022.pdf (1213,7 KB)
Stravovaci a ubytovaci sluzby092022.pdf (1523,7 KB)
Ošetřovatel092022.pdf (1889,1 KB)
kuchačiš092022.pdf (1999 KB)
cukrar092022.pdf (2175,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2022-2023.pdf (635,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021-2022.pdf (1903,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, exkurze, celorepubliková soutěž Srdce na talíři pro učební obory Stravovací a ubytovací služby, Cukrářské práce (obory skupiny "E")
Domácí spolupráce : Ano
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: celoživotní vzdělávání v oborech kuchař-číšník a zahradník
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:110016378
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:110016386