Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Ředitel:Mgr. Bc. Hana Podzimková
Kontakt na školu Telefon: 325 643 315
Email: info@sossoumk.cz
Web: https://www.sossoumk.cz/
IČ:00069574
RED-IZO:600007642
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:000069574
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 280
Aktuální počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.1.2022, 13.-15.12.2022, 19.1.2023, 23.2.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14.04.2023 - CERMAT, termín ŠPZ bude upřešněn a uveden na webových stránkách školy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2022-2024.pdf (838,9 KB)
Školní vzdělávací program: opravarske prace092022.pdf (1213,7 KB)
Stravovaci a ubytovaci sluzby092022.pdf (1523,7 KB)
Ošetřovatel092022.pdf (1889,1 KB)
kuchačiš092022.pdf (1999 KB)
cukrar092022.pdf (2175,4 KB)
Školní řád: Školní řád 2022-2023.pdf (635,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2021-2022.pdf (1903,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, celorepubliková soutěž Srdce na talíři pro učební obory Stravovací a ubytovací služby, Cukrářské práce (obory skupiny "E"), tématické/projektové dny, plesy
Domácí spolupráce : Ano
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Přítomnost specialistů: kariérový poradce, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: celoživotní vzdělávání v oborech kuchař-číšník a zahradník
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:110016378
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 4
Obec: Městec Králové
Kraj: Středočeský
PSČ: 289 03
Kontakt na školu: Telefon: 325 643 315
IZO:110016386