Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Letohradská 370/1, Holešovice
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Mgr. Libor Bastl
Kontakt na školu Telefon: 273 130 240
Email: sekretariat@voscr.cz
Web: www.voscr.cz
IČ:62956191
RED-IZO:600007723
Zřizovatel:Doc. PhDr. Zdenka Bastlová, CSc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Letohradská 1
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 782 007
Fax: 222 782 007
IZO:110451333
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 600
Aktuální počet studentů: 136
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 48
Dny otevřených dveří (termíny): nevíme z důvodu Covidu 19, podle vlády, zatím takto: 18.2., 17.3., 23.3.2021
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: pohovor
Termín přijímacích zkoušek: zatím nevíme, podle situace Covidu 19
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25, 8, 26,1, metro C Vltavská
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: Europass, ECDL
Roční školné v Kč: 17250
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření: Cestovní ruch
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačová učebna, multimediální učebna, e-learningová učebna, knihovna a studovna
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, návštěvy kulturních akcí, průvodcování našich studentů po Praze a okolí, pořádání výletů a akcí pro veřejnost, prezentace a přednášky přes Youtube pro veřejnost ,apod.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, přednášky velvyslanců ve škole, přes aplikace Teams a Google, WhatsApp propojení v rámci výuky předmětů a zkoušení, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Cestovní ruch
Výuka cizích jazyků: polský, arabský, čínský, japonský, hebrejský , holandský, korejský a dalších 25 , italský, španělský, francouzský, německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, polský, a jiné arabský, čínský, japonsk, korejský
Specifické formy podpory studentům: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr
Ubytování: ano
Stravování: ano